שילוח בינלאומי מהיר ואיכותי

אם ברצוננו לשנע נכס גדול עלינו לבחור באמצעי האולטימטיבי המתאים לנו ביותר. כל אחת מדרכי השינוע כוללת שיקולים שונים המשפיעים על ההחלטה הסופית. יחד עם זאת, עקב שיפור השירות הניתן על שינוע בינלאומי ניתן לעקוב אחר כל אחד מהשלבים השונים של שינוע החבילות בכל עת. כמו כן, חשוב לבטח את החבילות או את התכולה המועברת ולוודא כי אכן לחפצים המובלים יש את כל המסמכים הדרושים לצורך השלמת השינוע באופן בטיחותי ומלא.

שינוע בינלאומי דרך האדמה נפוץ בעיקר לסחורות, ייבוא וייצוא בינלאומי והעברה של חפצים וחבילות בין מדינות קרובות או סמוכות. במקרים בהם יש לשנע דבר מה למדינה קרובה, ההוצאות על שינוע בינלאומי אווירי יהיו גבוהות הרבה יותר בשל הוצאות התפעול השונות ולכן במקרים אלו שינוע יבשתי הוא המתאים ביותר.

במקרים אחרים, בהם משונעים כלי רכב או בעל חיים גדולים, נכסים וכל חבילה גדולה, השינוע הימי הוא הזול מבין האפשרויות של שינוע אווירי או ימי. החסרונות שיש לקחת בחשבון בשינוע ימי הוא איטיות ההגעה של החבילות, יהיו אלו אשר יהיו. מחירו של שינוע בינלאומי ימי יורד ככל שמשקל המשא גדול יותר, משום שהמכולות מיועדות לשאת משקלים גדולים. חשוב לשים לב לכמה דגשים ואיסורים: אין להעביר במכולות ימיות חומרים כימיים למיניהם. באם יש צורך בהעברה בקירור יש להזמין זאת מראש.

חבילות שיש להעביר בין נקודות מרוחקות עדיפות בהעברה של שינוע אווירי, בשל יחסי העלות והזמן בהשוואה לדרכי שינוע אחרות. השינוע האווירי הוא המהיר ביותר, כך שאם המהירות היא השיקול העיקרי בהעברת החבילות או התכולה אזי הבחירה ברורה. חברות המספקות שירותי הובלה יוכלו להעביר את החבילות באמצעות מטוסים ייעודיים למטרה זו, ובדרך זו אף הפריקה והטעינה מתבצעות הרבה יותר מהר.

החיסרון של העברה באמצעות שינוע אווירי הוא בהגבלות הרבות על המשלוחים, כאשר ניתן לשנע רק חבילות קטנות באופן יחסי ולא את כל סוגי החומרים ניתן להעביר.